Produkt picture
Automatizace je proces, kdy je činnost člověka částečně nahrazována samočinnými řídícími systémy. Tyto systémy jsou do provozu uváděny jako partneři člověka, díky kterým jsou technologické procesy efektivnější a bezpečnější. Naše společnost se zabývá jak automatizací průmyslové výroby, tak automatizací domácnosti.
>Automatizace průmyslové výroby je vhodná všude tam, kde lidé provádí opakované a jednotvárné úkony a to jak fyzické, tak virtuální. Automatizace funguje na základě scénářů, které jsou do robotických zařízení naprogramovány. Díky tomu, že na rozdíl od zaměstnanců nepotřebují odpočívat, tato zařízení tak snižují riziko chyby lidského faktoru a zvyšují ekonomickou efektivitu výroby. Automatizovaná průmyslová robotika funguje pouze na předem stanovených scénářích, kdy napodobuje činnost člověka, na rozdíl od umělé inteligence, kde jde o simulaci lidského myšlení.
Automatizace domácnosti, nebo také chytrý dům je rozhraní, které umožňuje ovládání bytových prvků jako například ventilace, topení, světel, audio a videotechniky, otevírání oken a vrat a podobně. Je možné díky němu celý dům řídit z mobilu či tabletu nebo nechat některé automatické funkce, aby se řídily samy, například počasím či denní dobou. Automatizace domácnosti se stará o komfort, bezpečí i ekonomickou a ekologickou úspornost bydlení.
V rámci automatizace nabízíme konzultace, návrh a tvorbu individuálního řešení.