Produkt picture
S nárůstem výkonu počítačových komponent a neustále rostoucími nároky na rychlost, bezpečnost a flexibilitu systémů se stále častěji objevuje termín virtualizace. Pro firmy a instituce s více interními servery je virtualizace zajímavým řešením, které sníží náklady na provoz, zjednoduší správu, integruje roztříštěné IT a umožní ideálně využít kapacity moderních serverů pro provozované aplikace.
Mezi hlavní výhody virtualizace patří snížení nákladů na provoz, lepší využití výpočetních zdrojů, snížení kapitálových výdajů a zlepšení produktivity. Jinými slovy – firma může snížit počet fyzických serverů, které přesune do virtualizovaného prostředí. Sníží se náklady na provoz, zjednoduší se správa a omezí doba, kdy jsou servery nevytížené. V případě nevirtualizovaného prostředí jsou totiž servery využívány zhruba jen z 15 %, zatímco při nasazení virtualizace je to obvykle kolem 70-80 %.
Firmy také často argumentují jednorázovými náklady, nicméně málokdy si již spočítají přínosy v dlouhodobém měřítku. Zejména z tohoto důvodu se SMB podniky často rozhodují spíše pro cloudové služby, o které se nemusí nijak starat a koupí si je již v hotové podobě. Tato rozhodnutí by ale neměla být učiněna bez rozmyslu či s ohledem na momentální přínosy a výhody, ale primárně v perspektivě dlouhodobé strategie firmy, kdy se ovšem cloudové služby mohou ukázat jako poměrně nákladné.
Potenciál pro menší a střední firmy
I přes tyto značné přínosy brzdí nasazení virtualizace v menších firmách zejména omezené rozpočty a také chybějící zkušený personál, který by dokázal virtualizované prostředí spravovat. Přitom právě efektivní IT infrastruktura se stává v posledních letech jednou z konkurenčních výhod a vysoké náklady při jejím neefektivním fungování brání inovacím. Naopak firmy s efektivní IT infrastrukturou mohou investovat nemalé sumy do inovací a předběhnout tak svoje konkurenty.
Co je to vlastně ta virtualizace?
Pod pojmem virtualizace se v IT světě obvykle rozumí uspořádání, ve kterém je možné k systémovým zdrojům přistupovat jako k množině výkonu bez ohledu na jejich fyzické charakteristiky, pomocí nichž k nim uživatelé obvykle přistupují. Pojem „server“ se tak už neomezuje svou fyzickou podobou (počítač), ale skupinou dostupných zdrojů. Virtualizace serveru pak umožňuje na jednom fyzickém serveru provozovat pochopitelně více serverů virtuálních. Laicky řečeno – fyzicky vidíme v datacentru jeden výkonný server, na kterém ale administrátor spravuje „serverů“ několik. Těmto virtuálním serverům pak individuálně přiřazuje výkonové kapacity podle potřeby.

Typy virtualizace
Virtualizace serverů.
Virtualizace úložišť, nebo-li sloučení fyzických úložišť v síti tak, že se jeví jako jediné.
Síťová virtualizace, která rozděluje a přiděluje dostupnou šířku pásma jednotlivým serverům a zařízením.
Virtualizace pracovních počítačů, jejíž výhodu ocení zejména vývojoví pracovníci, kteří na jednom svém PC mohou testovat aplikace ve více operačních systémech.

Obecné výhody virtualizace
Umožňuje plné využití hardwarového výkonu infrastruktury firmy a tím slučuje více služeb na méně serverů (tzv. konsolidace serverů). Umožňuje provozovat více operačních systémů na jednom fyzickém serveru (tj. linux i windows, odlišné distribuce linuxu apod.). Zjednodušuje zálohování, obnovu záloh, disaster recovery nebo migraci systému. Umožňuje dynamické přidělování výkonu (navyšování i snižování). Šetří energii, snižuje náklady.
Praktické využití virtualizace
Větší organizace a firmy mají většinou více serverů, na nichž se provozují aplikace, které spravují firemní poštu, databáze, data, zabezpečení sítě, IP telefonii, účetní systém a mnoho dalších. Jednotlivé aplikace velmi často vyžadují vlastní server s individuálním nastavením a administrátor se tak stará o několik různých, zcela odlišných serverů. Zavedením virtualizace je možné dosáhnout 60% až 80% konsolidace serverů, díky umístění aplikací na jeden rozdělený, výkonný server. Nespornou výhodou řešení je také nižší spotřeba energie.